คาวบอย ตะวันตก | Junko Iwao | Enrique Ávila

Al Green